Ajankohtaista
Ajankohtaista
Karleby- och Jakobstads regionerna har beslutat att stärka intressebevakningen och utvecklandet av flygtrafiken på Karleby-Jakobstads flygplats. Som ett led i att förverkliga regionernas flygtrafikstrategi har FAB Kronoby flyghangar beslutat att anställa Stig-Göran Forsman som projektchef för perioden 1.8.-31.12.2017. Hans uppgift är att informera olika intressent- och användargrupper och flygfältets tjänster, att öka antalet charteravgångar från vårt flygfält och att öka flygfältets synlighet i upptagningsområdet. Syftet är att lägga grunden för en tillväxt i antalet affärs- och fritidsresenärer.
- Vi vill med den här satsningen säkerställa att näringslivet och fritidsresenärerna har goda avgångar till de viktigaste marknaderna och de intressantaste destinationerna. Vi behöver vara nåbara för våra kunder också i framtiden, säger FAB Kronoby flyghangars styrelseordförande Jonne Sandberg.
Som VD för bolaget fortsätter Jarl Sundqvist. FAB Kronoby flyghangar ägs av fem kommuner kring flygfältet: Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo och Pedersöre.
- Vi vet att många andra regioner med flygfält har flygtrafikutvecklare. Vi behöver också hålla oss framme och göra ett aktivt utvecklingsarbete i samarbete med flygbolagen och flygfältets upprätthållare, säger VD Jarl Sundqvist.
Projektchef Stig-Göran Forsman kommer närmast från exportindustrin där han haft VD-uppdrag. Stig-Göran Forsman kommer att genom olika åtgärder vara i kontakt med näringslivet och med researrangörer.
- Näringslivet använder helst vårt eget flygfält för sina resor. Det är en konkurrensfaktor som vi måste slå vakt om. Också fritidsresenärerna är viktiga med tanke på passagerarökningen på vårt flygfält, säger Stig-Göran Forsman. Vi behöver exakt kunskap om det servicebehov som olika användargrupper har.